Do It Yourself (DIY): Preparation Before Painting (තීන්ත ගැමට පෙර කාමරයක් සූදානම් කරගැනීම)

 

 

සාමාන්‍ය පොඩි කාමරයක් නැවත වර්ණ්වත් කිරීම බොහොම පහසු දෙයක් සහ සතිඅන්තයකට යොදා ගත හැකි විනෝදයෙන් කල හැකි කටයුත්තකි. මෙය වෘත්තීමය පින්තාරු ශිල්පියෙක් කුලියට ගෙන කරනවාට වඩා බොහොම පහසුවෙන් සහ වැඩි වියදමකින් තොරව අප විසින්ම කරගත හැකි කටයුත්තකි. නමුත් නිවැරදි සැකසුමක් හෝ සූදානමක් නොමැතිව මෙවැනි දෙයකට අත ගැසීමෙන් වැඩ එක දෙක කරගන්නා අවස්තාද බොහෝ වේ. මෙම ලිපියෙන් බලාපොරොත්තුවෙන්නේ, මෙවැනි කාර්යයක් පිරිසිදුව කරගැනීමට අවශ්‍ය පෙර සූදානම ඇති කරගන්නෙ කෙසේද, එමගින් අඩුපාඩු නැති හොද ආලේපනයක් කරගන්නේ කෙසේද යන්නය.

වෘත්තීමය පින්තාරු ශිල්පියෙක් ලෙස නොකිලිටි, නිවැරදි, පහසු සහ ඉක්මනින් අලෙපනය කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් ප්‍රතමයෙන් කාමරය සුදුසු ලෙස සකසා ගත යුතුය. සමාන්‍ය බුරුසුවකින් හෝ රෝල බුරුසුවකින් ආලේප කිරිමේදී වුවද නුපුරුදු අතකින් නම් සිදුවන තීන්ත ඉසිරීම සහ වැගිරීම වැඩිය. බුරුසුවකින් වුවද රෝල බුරුසුවකින් වුවද වේගයෙන් ආලේප කිරීමේදී තීන්ත මීටරයක් දුරට වුවද පහසුවෙන් ඉසිරීමට ඇති හැකියාව වැඩිය. එමගින් අවට ඇත් ලී භාන්ඩ, ටයිල්, සහ වෙනත් භාන්ඩ අපවිත්‍ර වන අතර, එවා පිරිසිදු කිරිමට විශාල කාලයක් ගතවේ.

පෙර සැකසීමෙදී කලයුතු දේ:

– සියලුම ලී භාන්ඩ ඉවත් කරන්න: කාමරයේ ඇති සියලුම ලී භාන්ඩ කාමරයෙන් ඉවත් කිරීම සුදුසු වේ. එමගින් කරදරයක් සහ අවහිරයකින් තොරව ආලේපන කටයුතු කරගත හැකි අතර, ආලේපන කටයුතුවල නියැලෙන අතරතුර ලී භාන්ඩ එහා මෙහා තල්ලු කිරීමට සිදු නොවේ. කාමරයේ විශාල ඇඳක් ඇත්නම් එය කාමරයේ මැදට තල්ලු කර වටේට හොදින් ඉඩ සකසා ගන්න.

– බිත්තිය හොදින් පිරිසිදු කරගන්න: බිත්තිය පිරිසිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් නොවේ. නමුත් පරණ බිත්ති මත විවිධාකාර ලෙස ගැවුනු තෙල්,ග්‍රීස්, වැක්ස් වැනි අපද්‍රව්‍ය බොහෝ තිබිය හැකිය. ඊට අමතරව දුහුවිලි ද ඕනෑ තරම් බිත්තිය මතු පිට තිබිය හැකිය. තෙල් වැනි අපද්‍රව්‍ය මුලුතැන් ගෙහි අසල බිත්ති වල බොහෝ විට දක්නට ලැබේ. කුඩා ළමයින් විසින් බිත්ති වල අදින චෝක් සලකුනු තිබිය හැකිය. මෙලෙස අපවිත්‍ර වූ බිත්තියක් හොදින් පිරිසිදු නොකර අලේප කිරීමෙන් නොකිලිටි අලන්කාර ආලේපනයක් කරගත නොහැකි වේ. එමනිසා බ්ලීච් හෝ සුදුසු සෝදන සබන් වර්ගයක් බාවිතා කර බිත්තිය හොදින් සෝදා පිරිසිදු කරගත යුතුය. ඉන්පසු බිත්තිය හොදින් වියලීමට හරින්න. බිත්තිය සෝදා ගත් පසු වුවද තීන්ත පොතු ගැලවී ඇත්නම් එවා හොදින් සූරා ඉවත් කරගන්න. මෙමගින් මතුවන ඉරි සහ වෙනත් කඩතොලු “පොටි” භාවිතා කර හොදින් වසා ගන්න.

– හොදින් ආවරණය කිරීම: විශේෂයෙන්ම සිවිලිමක් ආලේප කිරීමේදී සම්පුර්ණ පොලොව හෝ ආලේප කරන ස්තානය වටා පොලොවේ විශාල වපසරියක් වැසීම සිදු කල යුතුය. මෙය හරිහැටි නොකිරීමෙන් තීන්ත පොලොව මතට ඉසීමෙන් අපවිත්‍ර විය හැකි අතර, එය පිරිසිදු කිරීම තවත් අමතර කටයුත්තක් බවට පත්වේ. බිත්ති ආලේප කිරීමේදී ජනෙල් සහ දොර උළුවහු, මෝල්ඩින් පටි, සහ ස්කේටින් පටි හොදින් මාස්කින් ටේප් භාවිතා කර ආවරණය කර ගත යුතුය. ස්විච් සහ ප්ලග් බේස් ඉටි කොලයකින් වසා මාස්කින් ටේප් දැමීම සිදුසු වේ. ටික වේලාවක් තීන්ත ආලේප කිරීමේදී අත තෙහෙට්ටුවට පත්වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. එසේ වූ විට උළුවහු දාර, ස්කේටින් පටියෙහි දාරය නිසිලෙස පිරිසිදුව ආලේප කිරීමට අපහසු වේ. එමනිසා, මෙවැනි කොන් හොදින් ආවරණය කිරීම සිදුසු වේ.  ප්‍රතමයෙන්ම බිත්තිය වටේටම කුඩා බුරුසුවකින්  තීරුවක් ලෙස බෝඩරයක් ආලේප කිරීම මගින් අපහසු කොටස මුලින් අවසාන කරගැනීමෙන් අවසානයේ ඉතුරුවන බිත්තිය මැද පහසුවෙන් ආලේප කරගැනීමට පහසුවේ.

සෑමවිටම බිත්තියක් ආලේප කිරිමෙදී කුඩා බුරුසුවක් (2 1/2″, 3″ හෝ 4″) භාවිතා කර බිත්ති කොන්, ස්කේටින් පටි සහ මෝල්ඩින් පටි දිගට ඇති කොටස් පලමුව ආලේප කර ගන්න. මෙලෙස අපහසු කොටස් සහ බිත්ති සීමාවල් ආලේප කරගත් පසු ලොකු බුරුසුවක් (5″,6″) හෝ රෝලර් බුරුසුවක් බාවිතා කර මැද කොටස පහසුවෙන් අවසන් කර ගත හැකිවේ.

 

 

Why hire a pro when you have a small room to be re painted?

Why not do it yourself and save money?

When there is a small section or a room needs painting its more convenient to do it by ourselves than hiring a professional. This will save money as well as painful waiting to find a good painter. Plus painting a small room can be an easy thing and also a fun thing to do during a weekend. It must be done carefully and neatly to achieve a professional looking job. However it is equally important to work thoroughly on the preparation work to ensure a clean ending and a neat job.

If you want to make sure that your room looks exceptional you will have to perform a proper preparatory job before start painting. Because one of the worst things about painting with an inexperienced hand is the splatter. This from the brush/roller sprays all around and stains valuable ornaments and furniture. Then again using a little piece of cloth every five minutes to wipe all the splatter from furniture and other objects is not the right way. Therefore, this article explains some of the simple aspects on how to prepare a room before painting.

Remove Furniture

It’s always good to have the room empty when painting. That way there are less obstructions in your way while painting and you don’t have to worry about moving them around, or even an accident. A large bed can be moved to the center of the room leaving enough clearance around for you paint freely.

Scrape loose paint, wash/clean the wall, fix small imperfections  

This is not a compulsory task. Somehow old walls can have dust, grease, oil and wax like dirt even though they are not visible to our eyes. Oil is usually found near kitchen walls, and near switches there are bodily wax marks from finger marks. There might be old liquid spills on walls with stain marks. Remove any loose/flaky paint using a scrapper and make sure you cover imperfections with wall putty. It’s important to clean all these dirt and fix imperfections before hand to have the paint adhere equally and to get a consistent paint on the wall. Remember that painting over a dirty/oily wall could lead to flaking of paint and inconsistent brush marks on the wall.

Cover and tape

If you are painting a ceiling, make sure to cover the whole floor inside the room or a large area around the section you are paining so the bare floor will not get splattered. When painting the walls use masking tape to cover skating strips, door and window mouldings, ceiling mouldings and plugs & switches.

When your hands are tired, it’s very hard to concentrate on perfect edging around switches and other wall features. So it’s always better to cover them fully and well with some plastic shopping bags and seal around with masking tapes.

 Always paint the corners, edges, along skating and moulds first using a fairly small brush like 2 1/2″, 3″ or 4″. It’s like drawing a boundary line, once its completed, use a larger brush from 5″ to 6″ or roller brush to paint the middle section “the Easy part”.

 

 

This site is only for viewing purposes.